O Instytucie

Instytut Badań i Analiz Menedżerskich IBAM® jest polską, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie oceny i rozwoju pracowników. W odpowiedzi na potrzeby klientów w tej dziedzinie, IBAM nieustannie doskonali i wprowadza na rynek narzędzia znajdujące zastosowanie w firmach w Polsce i Europie.

Instytut Badań i Analiz Menedżerskich IBAM® posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie konstruowania psychometrycznych metod oceny potencjału i predyspozycji zawodowych kandydatów. Badają one konkretne umiejętności lub cechy, które według naszych analiz i oceny naszych klientów są kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie pracownika – a zatem i firmy.

Gwarancją, jakości wykonywanych testów i analiz są profesjonalne narzędzia badawcze oraz pracownicy Instytutu – psychologowie, socjologowie oraz praktycy biznesu.

Razem z firmą ASSET Business Development, IBAM® tworzy nowoczesną i innowacyjną strukturę biznesową ASSET Consulting Group zapewniając Państwu kompleksowość i najwyższą skuteczność podejmowanych działań.